Virtuální firma

V tomto kurzu získáte hlavně praktické počítačové a komunikační dovednosti, které se Vám budou hodit v každém zaměstnání.

Ve skupinkách si založíte svou Virtuální firmu a pod vedením lektora pro ni v průběhu celého kurzu připravujete např.:

  • vzorové dokumenty v MS Word,
  • ceník produktů a databázi klientů v MS Excel,
  • firemní propagační materiály – vizitky, letáky, kalendář, pozvánky, apod. v MS Publisher a dalších aplikacích,
  • www stránky firmy,
  • prezentaci v MS PowerPoint a další.

S programy se učíte na praktických příkladech a v lekcích zaměřených na komunikační dovednosti se naučíte i efektivně a nenásilně komunikovat, zlepšíte své prezentační dovednosti, komunikaci ve skupině, zjistíte, jak se bránit manipulaci, jak pracovat s námitkami, jak řídit stres, nebo jak řešit konflikty.

Jako pomocníka dostanou klientky roční přístup ke vzdělávacímu portálu www.virtualnikolega.cz.
Celý program Virtuální firmy zde bude formou online kurzu doplňujícího  živou výuku.

Online webináře

Novou formou výuky se dozvíte více o sdílení informací ve firmě o firemních směrnicích, jak pracovat s databází klientů. Naučíte se jak používat grafické nástroje a jak být na internetu vidět.

Víkendové workshopy

Dva víkendy během účasti v kurzu se uskuteční mimo klasické výukové prostory. Jeden víkend v začátku a druhý po skončení virtuální firmy nabídnou témata o komunikaci, pracovních stylech, týmových rolích nebo stres managementu. Tyto víkendy jsou silným zážitkem a zdrojem mnoha užitečných dovedností a zkušeností nejen pro pracovní, ale hlavně osobní život.

Podpora uplatnění na trhu práce

Dozvíte se kde a jak hledat pracovní místo, internetové portály a portály státní správy týkající se problematiky, jak psát CV z hlediska obsahu i úpravy, jaký volit formát CV (evropský, strukturovaný), specifika postavení žen s dětmi a flexibilní formy zaměstnávání. Možnosti a rizika sociálních sítí při hledání práce (Facebook, Linked in).

Co dělat při návratu na trh práce např. na rodičovské dovolené, co je třeba pohlídat z hlediska pracovních smluv a na co si dát z hlediska povinností vůči státu, jak je to s podporou v nezaměstnanosti, jak je to s přivýdělky během RD a s prací během RD, nová nařízení, vyhlášky, zákony, podmínky, termíny, práva a povinnosti zaměstnanců.

Největší prostor je věnován dotazům a řešením konkrétních situací klientů.

Pomůžeme Vám upravit CV pro konkrétní pracovní místo, jak napsat motivační a průvodní dopis. Přípravíme Vás na pohovor.

Prostor je také věnován informacím co dělat/jak se chovat po získání práce, aby o ni člověk zase rychle nepřišel.

Úspěšné absolventky získají Osvědčení o absolvování.

Pracovně motivační analýza

Umožňuje posouzení individuálního potenciálu klientů/tek, tj. zjištění osobních vědomostí, schopností, dovedností, zájmů a dalších profesních předpokladů, pomocí diagnostických nástrojů pedagogicko-psychologického charakteru. Vede k ujasnění profesní orientace nejen v souvislosti s uplatněním na trhu práce, ale i v souvislosti s výběrem vhodné vzdělávací cesty.

Individuální podpora po ukončení základního kurzu

Po ukončení kurzu Vám nabízíme další možnosti podpory. Po vzájemné domluvě Vám můžeme uhradit další školení či kurz vhodný pro rozšíření Vašeho uplatnění. Rozvíjet se můžete také prostřednictvím koučinku.

Miniworkshopy jak se neztratit

TIME MANAGEMENT
GTD metoda
FINANČNÍ GRAMOTNOST
KOMUNIKACE TĚLEM A VZHLEDEM:

Online hra

Hra je dvoukolová (základní kolo a finále). Jednotlivá dílčí zadání na sebe navazují a vhodně se doplňují. Celková délka cca 1,5 až 2 měsíce. Kapacita hry je v projektu nastavena na 100 účastníků (20 soutěžních pětic). Podmínkou účasti je připojení k internetu a e-mail.

Chci zjistit kdy a kde                                  Chci se přihlásit